Skip to content

Events & camps

Tomas planerar och genomför events och camps för t.ex. företagsgrupper. I Tomas nätverk finns flera utbildade och kompetenta coacher som kan hjälpa till när behov av fler ledare finns.